Onze diensten

Jong Doen trainingspakket

Jong Doen is een trainingsbureau, dat trainingen en begeleiding (coaching) aanbiedt vanuit een intercultureel perspectief. Vanuit jarenlange werkervaring in het politieveld, heeft Hayat Chidi (oprichter en trainer Jong Doen) een training ontwikkeld die bedoeld is voor de jeugd, in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, die extra bagage nodig heeft in het pad naar (vervolg)school en werk/stage.

ballen2Training Jong Leren

Jong Leren is een training voor de (interculturele) jeugd van 12 tot en met 18 jaar, waarbij de jeugd jongleert naar een succesvol vervolg in zijn/haar leven.

Opgroeien, zeker vanuit een multi-culturele thuisbasis, is leuk en spannnend maar soms ook lastig. Hoe passen de cultuur van je (groot)ouders thuis en de Nederlandse cultuur in elkaar? Hoe wordt je succesvol, en integreer je beide culturen op een ‘rijke’ manier? En welke succesfactoren zijn universeel?
Dat zijn allemaal vragen waar de gemiddelde tiener in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar (nog) niet mee bezig is, maar waarvan de antwoorden wel de basis vormen van je verdere leven. Professionals die met deze jongeren werken, zijn dagelijks bezig om deze jongeren te begeleiden naar het succes in/van hun dromen. Soms heeft een jongere ‘kleurrijke’ aandacht nodig om dit te bereiken. Deze training is speciaal ontwikkeld om in samenwerking met een school- en werktraject uitgevoerd te worden.

De training bestaat uit 6 lesdelen, van elk 2 uur. De lesdelen zijn onderverdeeld in thema’s. De training kan in de avonduren gegeven worden, maar in overleg ook tijdens schooluren. Uiteraard bieden wij vanuit Jong Doen nadere (persoonlijke) begeleiding indien dit gewenst is. Aan het eind van de trainingscyclus stelt de trainer een advies op, en bespreekt dat met de jongeren in een persoonlijk gesprek. Hier mogen ouders en/of verzorgers ook bij aanwezig zijn.

Thema’s:
•Les 1: Je eigen wereld (beschrijf je identiteit, wie ben je, welke culturen heb je in je?);
•Les 2: De ‘buitenwereld’ (hoe zie je anderen, zie je jezelf als onderdeel van die buitenwereld);
•Les 3: Welke droom/visie heb je? ;
•Les 4: Welke succesfactoren kun je inzetten om je eigen wereld en de buitenwereld te integreren naar een wereld in balans;
•Les 5: Wat zijn de vervolgstappen/acties en hoe pak je dat aan? In dit onderdeel zullen sollicitatie vaardigheden, sociale vaardigheden alsmede ‘ongeschreven communicatieregels’ behandeld worden;
•Les 6: Afronding: presenteer jezelf (elevator pitch), presenteer je plan van aanpak.

Als ervaringsdeskundige en trainer weet Hayat Chidi als geen ander dat voor een succesvolle toekomst, de integratie van beide culturen waar je in bent opgegroeid of geboren nodig is. Succesvol betekent niet altijd groter en meer, maar het duidt op een kansrijke identiteit die waarde en kracht uitstraalt.

Sommige jongeren raken in deze fase het overzicht kwijt en kiezen voor een overduidelijk maar maatschappelijk gehekelde identiteit. Hier wordt geen oordeel over geveld, maar deze jongeren vinden niet makkelijk op eigen kracht de weg terug. Voor jongeren die in deze fase zitten of dreigen te geraken, kan de training Jong Leren, aangevuld met persoonlijke begeleiding, de weg terug zijn.

Training: Train de Professionalballen3

Voor deze training wordt samengewerkt met andere trainers op het gebied van interculturele communicatie. Deze training zal met name gericht zijn op het vergroten van de culturele kennis van de professionals en in bepaalde gevallen het vergroten van de weerbaarheid in het beroep met ‘lastige’ jeugd.
Straatcultuur en straatgedrag dringt steeds meer door tot het werk van de professionals, en soms tobt men met de hardheid van dit gedrag. Dit ‘storend’ gedrag kan zich uiten in pesten, intimideren en opstandigheid. Daar heb je als professional niet altijd de tijd en de aandacht voor om het gedrag te begrijpen en te veranderen.

In deze praktijkgerichte training krijgt de professional inzicht in de achtergronden en ‘regels’ van de straatcultuur. De professional krijgt hands-on tools en kennis toegereikt hoe men hiermee om kan gaan. Deze methodiek kan de effectiviteit van de professional in diens werk vergroten. De training biedt inbreng voor eigen casusvragen, gericht op de eigen professionele praktijk.

Deze training is bedoeld voor: leraren, advocaten en mediators, jeugdwerkers, beleidsmedewerkers jeugd en alle andere professionals die met jeugd te maken krijgen. De training kan in een dagdeel (3 uur) gegeven worden. De voorkeur gaat uit naar een hele dag omdat dan de praktijk/casustiek gedegen aan de orde kan komen.

Jong Doen heeft jarenlange ervaring op het gebied van trainingen in straatcultuur, en is geinspireerd door Hans Kaldenbach (auteur van de boeken o.a.: Respect, Machomannetjes).

ballen1Begeleiding / beleidsadvisering

Naast de bovengenoemde trainingen, voor zowel jeugd als professionals, biedt Jong Doen ook coaching en begeleiding aan. De coaching op individueel niveau gebeurt alleen binnen een zorgplan, opgemaakt door de instantie die de jongere aanmeldt.

Beleidsadvisering doen wij in de vorm van het meedenken bij het opstellen van jeugdbeleid en jeugdzorg vanuit een intercultureel perspectief. Deze begeleiding onderscheidt zich door de kennis van het interculturele perspectief.

Dit aanbod is bedoeld voor gemeenten, jeugdzorginstellingen en andere instanties die jeugdbeleid willen/gaan uitvoeren en het intercultureel perspectief in het jeugdbeleid (willen) integreren.