Boek: Samen de straat op

Samen de straat op : wijkagent en jongerenwerker: een krachtig koppel in de wijk

Hayat Chidi is mede auteur van het boek: Samen de straat op. Wijkagent en jongerenwerker: een krachtig koppel in de wijk. Dit boek is geschreven voor en in samenwerking met politie Zwolle en het jongerenwerk, op basis van hun verhalen en ervaringen. Het boek is hier bestellen.

Meer achtergrondinformatie is te lezen in dit artikel van de Weekkrant.

boekJongdoen1